Brak wyników

Zdrowie i rozwój

14 stycznia 2019

NR 9 (Wrzesień 2018)

Pierwszy etap nauczania pływania - Oswajanie z wodą

0 3533

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby nauczania pływania podjął się doświadczony nauczyciel lub instruktor pływania. Jednak w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, rodzic sam może pomóc swojemu dziecku.

 

Wstępny etap nauczania pływania, czyli w jaki sposób oswoić dziecko z wodą

Zanim rodzic zacznie „nauczać”, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę tego chce i czy faktycznie bardzo mu na tym zależy. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, należy dać sobie spokój, ponieważ możemy wyrządzić dziecku krzywdę i niepotrzebnie je zmęczymy, a przy okazji również i siebie. 

Podejmując się tej trudnej sztuki „nauczania” pływania, musimy być pewni własnych umiejętności. Powinniśmy pływać przynajmniej na takim poziomie, jaki ma osiągnąć nasze dziecko. Niezwykle ważne, w początkowym etapie, jest zdobycie zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa podczas nauki pływania. Być może kiedyś uczeń będzie w stanie dorównać poziomem umiejętności, a nawet prześcignąć swojego mistrza. Jeśli jednak nasze umiejętności nie będą wystarczające, nasza pomoc będzie bardzo ograniczona.

Objaśnianie dziecku zadania, które powinno wykonać, będzie zapewne trwało troszeczkę dłużej. Częściej również ćwiczący będzie napotykał różnego rodzaju przeszkody w nauczaniu pływania. Nie należy wówczas okazywać poirytowania, zdenerwowania oraz zniecierpliwienia. Dziecko należy zrozumieć, a nasza cierpliwość z pewnością przyniesie znakomite
rezultaty.

Poznanie wstępnych umiejętności dziecka i oswajanie z wodą

Pierwszy kontakt dziecka z wodą jest niezwykle istotny i może zaważyć na dalszej nauce pływania. Dlatego też należy postępować ostrożnie, aby nie zniechęcić początkującego pływaka. Na samym początku musimy stwierdzić, czy wcześniejsze doświadczenia dziecka z wodą (podczas codziennej kąpieli, zabaw na plaży i w wodzie) wpłynęły pozytywnie na jego stosunek do pływania, czy też pozostawiły po sobie negatywne odczucia.

Przed rozpoczęciem nauczania pływania musimy dowiedzieć się, czy umiejętność pływania, którą dziecko ma posiąść, jest dla niego istotna i czy w ogóle chce nauczyć się pływać. W przypadku całkowitego braku chęci ze strony dziecka nauczanie będzie wręcz niemożliwe.

Jedną z przeszkód uniemożliwiającą opanowanie pływania, jednak kluczową, jest lęk przed wodą. Gdy go nie ma – to bardzo dobrze. Wówczas musimy tylko zwiększyć czujność, nierzadko bowiem zbytnia pewność siebie podczas pobytu w wodzie może okazać się zgubna. W przypadku gdy zauważymy, że dziecko przejawia lęk przed wodą, musimy rozpoznać jego przyczyny i podjąć odpowiednie kroki w celu jego przezwyciężenia. Nieumiejętne postępowanie z dzieckiem lękającym się wody może być przyczyną poważnych zaburzeń w rozwoju jego 
osobowości.

Podstawowe zasady postępowania z dzieckiem lękającym się wody

 1. Zbadaj, czy niektóre negatywne zachowania dziecka, takie jak: nieposłuszeństwo, agresja, niechęć czy brak zaangażowania, nie wynikają właśnie z lęku przed wodą.
 2. Ustal, jaka jest przyczyna lęku u dziecka, które nauczasz. Być może bojaźń wynika z nieznajomości wody (terenu), w której odbywa się nauczanie, przykrych doświadczeń z dzieciństwa, świadomości zagrożenia życia, lęku przed nauczycielem. Pewna niechęć może wynikać z lęku przez rozebraniem się i spowodowanym tym ośmieszeniem. Dla osoby rozpoczynającej przygodę z pływaniem przykrym doświadczeniem może być również kontakt z zimną wodą, a także woda dostająca się do oczu, nosa, uszu czy nawet gardła w przypadku zakrztuszenia.
 3. Doprowadź do rozładowania napięcia lękowego dziecka, ograniczając jego przyczyny.
 4. Zwolnij tempo nauczania. NIE SPIESZ SIĘ. Należy pamiętać, że każde dziecko jest indywidualnością i dlatego uczy się we własnym tempie. Mamy do czynienia z żywą istotą, nie robotem, gotowym wypełniać wszystkie nasze polecenia. Do niczego nie należy dziecka zmuszać. Cierpliwość zawsze popłaca, a pośpiech jest zwykle złym doradcą.
 5. Staraj się zapewnić dziecku maksymalne poczucie bezpieczeństwa.
 6. W przypadku gdy lęk przed wodą jest bardzo silny, należy zrezygnować z nauki pływania. NIC NA SIŁĘ! Przyjdzie taki moment, w którym dziecko samo poprosi Cię o pomoc w nauce pływania (Wiesner W. 2000).
 7. Przykłady prostych czynności, które powinno wykonać dziecko we wstępnym etapie nauczania pływania:
  • samodzielne wejście do wody (w tym: po drabince, skok na nogi z wysokości do 1 m, skok do wody głębokiej z asekuracją, np. z tyczką);
  • zanurzenie głowy pod wodę (w tym: otworzenie oczu pod wodą, wydech powietrza do wody, podniesienie i wyciągnięcie różnych przedmiotów – zabawek leżących na dnie);
  • leżenie na wodzie (w tym: utrzymywanie się w pozycji kucznej, leżenie na piersiach i na plecach, np. z pomocą deski pływackiej);
  • wykonanie poślizgu na piersiach i na plecach, z odbicia od dna lub od ściany;proste ruchy lokomocyjne, np. strzałki na piersiach i na plecach.

Przed rozpoczęciem nauczania pływania musimy dowiedzieć się, czy umiejętność pływania, którą dziecko ma posiąść, jest dla niego istotna i czy w ogóle chce nauczyć się pływać. W przypadku braku chęci nauczanie będzie niemożliwe.

Podstawowe ćwiczenia oswajające z wodą we wstępnym etapie nauki pływania oraz nauka skoków do wody:

 • leżenie na plecach z podporem o dno;
 • leżenie na plecach z podtrzymywaniem głowy osoby nauczanej;
 • leżenie na plecach z podtrzymywaniem za ręce;
 • zespołowe leżenie na plecach (leży co drugi, partnerzy stojący podtrzymują);
 • leżenie na plecach z pomącą deski przyciśniętej do brzucha lub do klatki piersiowej;
 • leżenie na plecach z pomocą deski trzymanej w wyciągniętych rękach;
 • wypychanie do przodu za nogi leżącego na plecach;
 • wzajemne odpychanie się i leżenie na plecach;
 • leżenie na piersiach z podporem o dno;
 • przeciąganie partnera leżącego na piersiach;
 • wypływanie na powierzchnię wody w opadzie;
 • „korek” wypływanie na powierzchnię wody w pozycji kucznej;
 • leżenie na piersiach z pomocą deski trzymanej pod brzuchem;
 • leżenie na piersiach z pomocą deski trzymanej przed sobą;
 • „torpeda” – wypychanie do przodu leżącego na piersiach – poślizg; 
 • skok do wody na głowę po odbiciu od dna;
 • skok do wody po odbiciu z kolan osoby nauczającej;
 • skok do wody na nogi z wysokości 1 m;
 • skok do wody z pozycji kucznej;
 • wślizg do wody z siadu; 
 • wślizg do wody z przyklęku na jedno kolano (odbicie z drugiej nogi);
 • opad do wody z pozycji łamanej.

 

Bibliografia:

 • Kucia K, Stachura A., Ogólnopolski Program Nauczania Pływania, Kraków 2014.
 • Wiesner W., Pływanie. Materiały szkoleniowe dla studentów studiów zaocznych, Wrocław 2000.

Przypisy