Brak wyników

Mały Uczeń poleca

28 września 2022

Spersonalizowana edukacja - mrzonka czy teraźniejszość naszych dzieci?

0 539

W polskiej szkole od wielu lat funkcjonuje możliwość przyznania uczniowi nauczania indywidualnego - są nim obejmowane np. dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi czy po zabiegach operacyjnych. Jednak coraz częściej mówi się również o potrzebie nauczania spersonalizowanego - bo tak naprawdę każdy uczeń ma określone potrzeby, jeśli chodzi o naukę dowolnego przedmiotu.

W obecnych czasach personalizacja jest podstawą zapewniania wysokiej jakości obsługi zorientowanej na użytkownika - jest wyraźnie zauważalna nawet podczas przeglądania tablicy w mediach społecznościowych, stosowana jest również w coraz szerszym kręgu branż, np. w finansowej. Co w praktyce kryje się pod tym pojęciem? Personalizacja to przetwarzanie danych oparte na określonych algorytmach sztucznej inteligencji, które pomagają zoptymalizować duże ilości danych w celu opracowania indywidualnego rozwiązania dla osoby korzystającej z danej platformy, aplikacji itp.

Jeśli chodzi o branżę edukacyjną, przykładem firmy, która jest jednym z pionierów we wdrażaniu technologii służącej personalizacji kształcenia jest Novakid - platforma do nauki języka angielskiego online. Nauka języka obcego to złożony proces, na który składa się 5 podstawowych obszarów: gramatyka, pisanie, mówienie, rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Podczas przyswajania wiedzy z tego zakresu nie można pominąć żadnego z nich.

Jednak każdy z uczniów ma swoją indywidualną ścieżkę nauki. Na przykład niektórzy są lepsi w czytaniu, dzięki czemu mogą natychmiast pojąć główną ideę dużych tekstów, ale gdy muszą wypowiedzieć tylko kilka słów, nagle “widzą ciemność”. Z drugiej strony inni mogą uznać, że mówienie jest właśnie ich mocną stroną, ale mają trudności ze słuchaniem.

To absolutnie normalne, że istnieją pewne słabe punkty - można je łatwo wyeliminować za pomocą powtórek i praktyki, a tutaj personalizacja jest kluczem do sukcesu.

W jaki sposób personalizacja pomaga usprawnić proces uczenia się?

Personalizacja pomaga lepiej dostosować plan edukacji dokładnie do potrzeb ucznia. Teza ta ma bezpośrednie przełożenie w wynikach badań.

Trzech  kalifornijskich naukowców -  Elizabeth M. McCarthy, Ying Liu i Karen L. Schauer - przeprowadziło badanie na 1911 uczniach w ciągu 4 lat.  W okresie 3 lat stopniowo wdrażano spersonalizowane podejście oparte na mocnych stronach uczniów, a w ciągu ostatniego roku zastosowano pełną implementację tej metody.

Wyniki pokazały, że uczniowie z grupy eksperymentalnej znacznie przewyższali wynikami w nauce swoich rówieśników z grupy, w której personalizacja nie miała miejsca, w zakresie wszystkich przedmiotów.

W jaki sposób można wykorzystać personalizację w nauczaniu języka angielskiego?

Aby osiągnąć maksymalny rezultat z zajęć językowych, należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe aspekty: treść powinna być odpowiednia dla grupy wiekowej, a także poziomu przygotowania i specyfiki każdego ucznia.

W Novakid algorytmy uczenia maszynowego w połączeniu z informacją zwrotną od nauczyciela pomagają osiągnąć dokładnie te cele.

Wszystkie ćwiczenia, które są przydzielone uczniowi, mieszczą się w szerokich kategoriach związanych z naszymi podstawowymi aspektami językowymi. Każda z tych kategorii obejmuje również różne podtematy, które są oceniane: na przykład czytanie nie oznacza po prostu czytania tekstu i poprawnej odpowiedzi na pytania, ale zwraca się również uwagę na brzmienie liter i na to, w jaki sposób nazwy liter są rozpoznawane lub w jakim stopniu zrozumiałe jest słownictwo – skomentowała Adrienne Laundry, starszy programista treści, ekspert ESL i nauczyciel w Novakid.

W oparciu o analizę danego przypadku, algorytm wybiera, nad którymi aspektami uczeń musi popracować i przypisuje ćwiczenia doskonalące określone potrzeby. Dzięki temu dziecko nie musi powtarzać wszystkiego, a skupia się tylko na niezbędnych aspektach.

 

 

W przypadku większych problemów z konkretną kategorią, tj. gdy ponad 30% zadań na platformie jest niezrealizowanych poprawnie, uczeń otrzymuje większe wsparcie zarówno w postaci dodatkowej lekcji, jak i ćwiczeń w zakresie wymagającym poprawy.

Dla Novakid niezwykle ważne jest rozwijanie umiejętności mówienia, dlatego w tej kategorii, jeśli nawet jeden podtemat został niezaliczony, dodatkowa lekcja jest automatycznie przypisywana.

Mimo że personalizacja już okazała się bardzo skuteczna w zapewnianiu wyników na bardzo dobrym poziomie, Novakid pracuje obecnie nad wdrożeniem rozwiązań zamiany mowy na tekst i oprogramowania do rozpoznawania emocji, aby analiza lekcji była jeszcze bardziej zaawansowana. Proces personalizacji jest całkowicie niewidoczny dla dziecka, dzięki czemu pozwala stworzyć komfortowe środowisko, co przekłada się na płynny proces uczenia się i lepsze wyniki w nauce.

Przypisy