Brak wyników

Szkolne sprawy

27 sierpnia 2019

NR 11 (Sierpień 2019)

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

0 1089

Umysł dziecka jest jak czysta karta. Im wcześniej zaczniemy zapisywać ją wiedzą i umiejętnościami, tym lepszy start dziecka w dorosłe życie. Zdaniem ekspertów już czteroletnie dziecko jest w stanie odróżnić pieniądze od pozostałych przedmiotów oraz zaczyna rozumieć ich funkcje. Nowoczesne, internetowe, własne konto bankowe, z którego może korzystać pod nadzorem osoby dorosłej, pozwala dziecku rozwijać i utrwalać dobre nawyki systematyczności, oszczędzania i racjonalnego gospodarowania własnymi środkami.

Największym, najstarszym (85 lat!) i jednocześnie najnowocześniejszym programem wspierającym edukację ekonomiczną dzieci są obecnie Szkolne Kasy Oszczędności. Wielu Polaków z sentymentem wspomina książeczki SKO i świnki-skarbonki, ale te w 2012 roku odeszły na drugi plan. Zrewitalizowane przez PKO Bank Polski SKO – oparte na indywidualnych, internetowych rachunkach uczniów – stały się synonimem nowoczesnej edukacji dla dzieci w wieku szkolnym. Obecnie w programie uczestniczy co trzecia szkoła podstawowa w kraju, a uczniowie lokują środki na swoich atrakcyjnie oprocentowanych kontach SKO. 


Korzyści dla ucznia


Dzięki programowi już dziecko w wieku szkolnym jest w stanie korzystać z konta oraz z bankowości elektronicznej poprzez specjalnie stworzony, bezpieczny, animowany serwis internetowy SKO – sko.pkobp.pl. Jest on sztandarowym i najlepiej rozpoznawalnym elementem rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. Serwis ten to nowoczesne narzędzie praktycznej edukacji finansowej dostosowane do wieku i gustu dziecka. Umożliwia m.in. planowanie oszczędzania czy zakładanie wirtualnych skarbonek, do których można zbierać środki z przeznaczeniem na różne cele. 

Dzięki Opiekunom SKO, czyli nauczycielom prowadzącym program w szkołach, najmłodsi uczą się także pracy w grupie i poznają zasady przedsiębiorczości w praktyce. Doświadczenie pokazuje, że działalność w ramach programu SKO potrafi integrować społeczność, a osiągnięcia związane z podjętymi aktywnościami dają powody do dumy całej społeczności szkolnej. 

Dzieci, dysponując swoimi pieniędzmi, czują się bardziej dorosłe, a więc i bardziej odpowiedzialne. Zaczynają widzieć potrzebę oszczędzania i zyskują więcej szacunku do pieniędzy. Z kolei akcje podejmowane w szkołach w ramach SKO, takie jak zbiórki elektrośmieci, kiermasze i loterie, budują w młodych ludziach zaradność i pomysłowość, uczą przedsiębiorczości i mechanizmów działania rynku. Za kilkanaście lat nasze dzieci będą musiały podejmować poważne decyzje finansowe i wtedy zdobyta w młodości wiedza oraz wpojone nawyki okażą się bezcenne – mówi Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim.


Korzyści dla szkoły


Mocną stroną programu jest walor edukacyjny, na który składają się m.in. bezpłatne, gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli, objęte patronatem MEN. Szkoły przystępujące do programu otrzymują materiały dydaktyczne w formie książkowej. Bank udostępnia je również w formie elektronicznej na stronie pkobp.pl/sko.Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zyskują także publikacje edukacyjne, a tym samym wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekologii, zasad zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności oraz cyberbezpieczeństwa, a wszystko to zgodnie z ideą SKO – oszczędzaniem.

Od momentu rewitalizacji i wprowadzenia programu SKO do internetu, stale dodajemy do niego nowe elementy i dbamy o to, aby odpowiadał realiom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Pokazujemy, że tradycja i innowacyjność mogą się łączyć. W tym roku udostępniliśmy wszystkim zainteresowanym grę planszową „Rodzina Pieniążków” – do pobrania ze strony pkobp.pl/sko, wydrukowania i samodzielnego złożenia w domu. Gra w atrakcyjny sposób integruje różne obszary edukacji finansowej, promuje przedsiębiorczość gracza, postawę proekologiczną, mądre i odpowiedzialne korzystanie z internetu – dodaje Małgorzata Kocoń.

Szkoły, które przystępują do SKO, otrzymują także możliwość promocji swoich działań za pośrednictwem internetu, korzystając z platformy SzkolneBlogi.pl udostępnionej przez bank. Tworząc tam swego rodzaju elektroniczną kronikę, mogą pochwalić się swoimi aktywnościami w ramach SKO, a także kształtować wizerunek nowoczesnej placówki oświatowej, daleko wykraczającej poza minimum programowe.


Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami


PKO Bank Polski wspiera edukację uczestników programu SKO, m.in. poprzez organizację konkursów adresowanych do szkół, uczniów i nauczycieli – Opiekunów SKO. Atrakcyjne nagrody czekają także na twórców najciekawszych autorskich blogów na platformie SzkolneBlogi.pl. 


SKO laureatem prestiżowych nagród


Szkolne Kasy Oszczędności od 85 lat cieszą się prestiżem i renomą wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój oświaty i kultury, a także liderów opinii. Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane PKO Bankowi Polskiemu za prowadzenie i rozwój programu edukacyjnego SKO. W 2016 roku SKO PKO Banku Polskiego znalazły się w gronie sześciu najlepszych inicjatyw z całego świata nagrodzonych w kategorii Child & Youth Friendly Banking Award w konkursie organizowanym przez Child and Youth Finance International „The Global Inclusion Awards”.


Co, jeśli nie SKO?


Dzieci młodsze oraz te, których szkoły nie przystąpiły do SKO, również mają możliwość poznania praktycznych aspektów bankowości. Z myślą o nich powstała oferta PKO Junior. Składają się na nią m.in. konto bankowe, serwis internetowy dla dzieci junior.pkobp.pl, karta debetowa ze swoim indywidualnym, niepowiązanym z kontem dziecka rachunkiem. Rodzic, który posiada rachunek w PKO Banku Polskim z dostępem do serwisu iPKO, otrzymuje również dostęp do sekcji PKO Junior. Dzięki niej na bieżąco widzi stan rachunku dziecka, historię konta, kontroluje, odrzuca lub zatwierdza operacje inicjowane przez dziecko. W przypadku karty debetowej opiekun ma wgląd w historię płatności, decyduje o uzupełnianiu środków oraz zarządza limitami dziennymi i miesięcznymi. 


Dla oczekujących jeszcze więcej


SKO Konto dla Ucznia (prowadzone w ramach programu edukacyjnego SKO) oraz PKO Konto Dziecka (z oferty PKO Junior, zakładane bezpośrednio przez rodzica bez pośrednictwa szkoły) są bezpłatne. Cechuje je także wyjątkowo atrakcyjne oprocentowanie zmienne w skali roku. Dziecko zyskuje aż 2,5% w skali roku w przypadku oszczędności do kwoty 2,5 tys. zł oraz 0,5% powyżej tej kwoty. 

Tak jak w przypadku kont bankowych dla dorosłych, od kwoty naliczanych odsetek pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Dzieci świetnie rozumieją sens oszczędzania. Korzystając ze środków, które mają na koncie, zakładają swoje wirtualne „skarbonki” i nazywają je tak, jak to, na co oszczędzają – np. hulajnoga, gra itp. Dziecko może ustalić, że z każdej dokonanej wpłaty pewna jej część, np. 30%, przeznaczana będzie na wspomnianą grę, hulajnogę czy wakacje. Bardzo miłym zaskoczeniem był wynik ostatnich analiz, które pokazały, że dzieci – oprócz odkładania pieniędzy na sprzęt gamingowy, sportowy lub kolonie i zabawki – zakładają też skarbonki o nazwach „Prezent dla mamy”, „Prezent dla taty”. Widać, że myślą także o swoich bliskich – opowiada Małgorzata Kocoń.


W przypadku otrzymywania przez dziecko większych kwot lub założenia przez nie ambitniejszych, długoterminowych celów oszczędzania, warto pomyśleć o założeniu mu dodatkowego Pierwszego Konta Oszczędnościowego. Rachunek ten umożliwia zysk w skali roku 2% do kwoty 10 tys. zł i 1,6% od nadwyżki ponad tę kwotę (oprocentowanie zmienne w skali roku, z miesięczną kapitalizacją odsetek). Jego konstrukcja zakłada także dodatkowe bonusy: 0,5% (oprocentowanie zmienne w skali roku) za systematyczne wpłaty od 20 zł do 1 tys. zł i przy jednoczesnym braku wypłat przez kolejne 3 miesiące. Tak jak w przypadku kont bankowych dla dorosłych, od kwoty naliczanych odsetek pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Pierwsze Konto Oszczędnościowe prowadzone jest bezpłatnie. Znany od lat 60. XX w. tzw. test pianki, przeprowadzony na Uniwersytecie Stanforda, potwierdza, że dzieci, które potrafią odczekać dłużej, by zjeść dwa, a nie jeden smakołyk, w przyszłości skuteczniej osiągają wyznaczone sobie cele – tłumaczy Małgorzata Kocoń z PKO Banku Polskiego. Tak atrakcyjna, kompleksowa oferta dedykowana dzieciom już od pierwszych dni ich życia, dostępna jest w PKO Banku Polskim – w oddziałach banku oraz na stronie internetowej pkobp.pl. 


***


Artykuł sponsorowany. Materiały w nim zamieszczone nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące programu Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego oraz produktów PKO Junior, w tym Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych, są dostępne w placówkach PKO Banku Polskiego i na stronie internetowej pkobp.pl.
 

Przypisy